• slide10 
  • slide2
  • slide3
  • slide1
  • slide4

Personalet

staffNormeringen på Søholt er:

1 leder, 5 uddannede pædagoger , 2,5 pædagogiske medhjælpere, 0,5 administrativ medarbejder.

Medarbejdergruppen på Søholt har det sidste år været sammensat af et fast personale på 7 personer, som alle har mere end 5 års pædagogisk erfaring på stedet. Derudover har vi et dygtigt og engageret vikarkorps, der alle er godt integrerede på opholdsstedet. Personalet modtager supervision af ekstern supervisor.