• slide10 
  • slide2
  • slide3
  • slide1
  • slide4

Uddannelse af medarbejdere

KognitivModelSøholt ønsker, at medarbejderne er kvalificerede til det ofte svære arbejde med de unges problematikker, og der tænkes derfor hele tiden på, hvordan medarbejdere kan videreuddannes.